SOL DE LA MAÑANA, 1924-LEO LESSER URY, (1861-1931)