Promenade, 1916 – Man Ray (Emmanuel Radnitzky) (1890-1976)